Διγλωσσία και εγκέφαλος

Όταν μιλάμε για δίγλωσσα παιδιά το πρώτο που φέρνουμε στο μυαλό μας είναι οι δυσκολίες που μπορεί ν αντιμετωπίζουν σχετικά με την επικοινωνία. Η διγλωσσία όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το μυαλό ενός δίγλωσσου ατόμου αναπτύσσει εξαιρετικές ικανότητες. Αυτό συμβαίνει γιατί λαμβάνει περισσότερες γλωσσικές εμπειρίες.

Οι περιοχές τους εγκεφάλου που εμπλέκονται στην διαδικασία του λόγου είναι πιο αναπτυγμένες. Αυτές οι περιοχές είναι η περιοχή Wernicke που έχει να κάνει με την επεξεργασία του ήχου της γλώσσας. Αυτοί οι ήχοι φτάνουν στην περιοχή Wernicke μέσω του ακουστικού φλοιού. Στην παραγωγή λόγου εμπλέκεται και ο κινητικός φλοιός που στην περίπτωσή μας συμβάλλει στον συντονισμό γλώσσας και χειλιών για την παραγωγή των ήχων που δομούν την γλώσσα. Τέλος η περιοχή Broca είναι αυτή που σχετίζεται με την παραγωγή και την άρθρωση του λόγου, αλλά και με την δυνατότητα του ατόμου να διατυπώνει με σαφήνεια τις ιδέες του και να τις χρησιμοποιεί τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

Ας δούμε λοιπόν πόσο διαφορετικά λειτουργούν τα μυαλά αυτών των ανθρώπων. Αρχικά είναι σε σχέση να σκέφτονται με πιο δημιουργικό τρόπο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Μπορούν να κατανοήσουν ευκολότερα σύνθετα μαθηματικές έννοιες και προβλήματα. Επιπλέον αντιλαμβάνονται πολύ καλά τα κείμενα που διαβάζουν. Τα επίπεδα συγκέντρωσής τους, η μνήμη τους και η ικανότητα λήψης αποφάσεων είναι υψηλότερα σε σχέση με τα άτομα που εκτίθενται μόνο σε μια γλώσσα. Η λογική τους σκέψη ισχυρή. Μία από τις σπουδαιότερες ικανότητές τους είναι ότι η πολιτιστική τους συνείδηση, η ικανότητα δηλαδή ν αντιλαμβάνονται τις πολιτισμικές διαφορές, είναι μακράν πιο καλλιεργημένη σε σχέση με αυτήν του κοινού πληθυσμού.

Ένα πολύγλωσσο μυαλό είναι πιο εύστροφο και πιο ανθεκτικό στη νόσο του Alzheimer αλλά και άλλες μορφές άνοιας. Επιπλέον τα δίγλωσσα άτομα  έχουν υψηλότερες αποδόσεις στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις . Στην ενήλικη ζωή συχνά κάνουν μεγάλες καριέρες  και είναι καλύτερα αμειβόμενοι.

Δυσκολίες που τυχόν να υπάρχουν στα πρώτα χρόνια ζωής ενος παιδιού δεν καθορίζουν για κανέναν λόγο το μέλλον του. Μια κατάσταση που κάποια στιγμή μπορεί να φαίνεται τροχοπέδη αργότερα μπορεί ν αποδειχτεί γκάζι και να μας εκτοξεύσει!

 

Scroll to Top