mental health, anxiety, depressed-7323725.jpg

Πως το άγχος οδηγεί σε διαταρακτική συμπεριφορά (2)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Δεν είναι σπάνιο τα παιδιά με σοβαρή αδιάγνωστη αγχώδη διαταραχή να είναι διαταρακτικά, αντιδραστικά στο σχολείο, όπου οι απαιτήσεις κι οι προσδοκίες τους 

ασκούν πίεση και δεν μπορούν να τις διαχειριστούν. Η ερμηνεία αυτής της συμπεριφοράς μπερδεύει τους δασκάλους καθώς φαίνεται να προέρχεται από το 

πουθενά. Η Dr. Nancy Rappaport, καθηγήτρια στην ιατρική σχολή του Harvard που ειδικεύεται στην ψυχική υγεία στο σχολικό περιβάλλον, βλέπει το άγχος ως μια από 

τις αιτίες της διασπαστικής συμπεριφοράς, που μετατρέπει τη διδασκαλία σε πρόκληση με αυτά τα παιδιά. Η Rappaport αναφέρει πως το πρόβλημα είναι ότι όταν 

τα παιδιά που βιώνουν άγχος γίνονται αντιδραστικά, διώχνουν μακριά τους ενήλικες που χρειάζονται να τα βοηθήσουν για να είναι ασφαλή. Έτσι αντί να μάθουν να 

διαχειρίζονται το άγχος τους καταλήγουν να περνούν τη μέρα στο γραφείο του διευθυντή. Η Dr. Rappaport θεωρεί αυτή τη διασπαστική συμπεριφορά στο σχολείο ως 

αποτέλεσμα ενός τραύματος που βίωσε το παιδί στο οικογενειακό του περιβάλλον. Τα παιδιά που δεν νιώθουν ασφαλή στο σπίτι μπορεί να συμπεριφέρονται σαν 

“τρομοκράτες” στο σχολείο με εκφοβιστικές συμπεριφορές. Αυτά που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο είναι τα παιδιά με ADHD που έχουν βιώσει κάποιο τραύμα. 

 Είναι υπερευαίσθητα, δεν έχουν εκτελεστικές λειτουργίες, λειτουργίες αυτοελέγχου, παρερμηνεύουν τα στοιχεία και οδηγούνται σε “μάχη”. 

  

Δίνοντας στα παιδιά εργαλεία/τεχνικές για να διαχειριστούν το άγχος. 

Όταν ένας δάσκαλος είναι ικανός να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με ένα παιδί για να ανακαλύψει τι πραγματικά συμβαίνει στο παιδί και τι προκαλεί αυτή τη 

συμπεριφορά, μπορεί να του δώσει και τα απαραίτητα εργαλεία για να Αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί το άγχος και να αποφύγει τα ξεσπάσματα. Αυτά μπορεί 

να περιλαμβάνουν από ασκήσεις αναπνοής μέχρι τρόπους να αποσπά τη προσοχή του από τα γεγονότα που πυροδοτούν το άγχος του. 

Όταν ο εκπαιδευτικός καταλάβει ότι είναι το άγχος που βρίσκεται κάτω από αυτή τη συμπεριφορά, αντί να πιστεύει ότι το παιδί εσκεμμένα συμπεριφέρεται με αυτό τον 

τρόπο για να τον προκαλέσει , αλλάζει η προσέγγιση του. Ενώνει τις δυνάμεις του με το παιδί και τους ειδικούς για να βρουν στρατηγικές να προλαμβάνουν αυτές τις 

καταστάσεις. Απαιτεί χρόνο και υπομονή εκ μέρους του. Αλλά σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερη ουσία από το να αντιμετωπίζει τα ξεσπάσματα και τις συνέπειες μιας 

ακραίας συμπεριφοράς. 

 

Το άγχος που συγχέεται με τη ΔΕΠΥ 

Το άγχος μοιράζεται κοινά συμπτώματα στο σχολικό περιβάλλον με την ΔΕΠΥ ή την διαταραχή διαγωγής. Ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο, δεν 

προσέχει, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, σηκώνεται συνεχώς από τη θέση του, κάνει πολλές ερωτήσεις, πηγαίνει συνέχεια στην τουαλέτα, κάθεται στις θέσεις των 

άλλων παιδιών. Αυτή η συμπεριφορά του ενοχλεί τα άλλα παιδιά και εξαγριώνει τον δάσκαλο, που αναρωτιέται γιατί πρέπει να απαντά σε τόσες πολλές ερωτήσεις, και 

γιατί το παιδί ασχολείται συνεχώς με το τι κάνουν τα άλλα παιδιά , αν ακολουθούν τους κανόνες. 

Οι άνθρωποι τείνουν να θεωρούν ότι αυτό που συμβαίνει στο παιδί είναι η ΔΕΠΥ με προεξάρχοντα τον απρόσεκτο τύπο, αλλά συνήθως είναι το άγχος, η αγχώδης 

διαταραχή που προκαλεί όλες αυτές τις δυσκολίες.  

 

Πως να αναγνωρίζουμε το άγχος/την αγχώδη διαταραχή. 

Προκύπτει ότι το άγχος, η αγχώδης διαταραχή συνυπάρχει με διασπαστκές/ διαταρακτικές συμπεριφορές. Όλα εξαρτώνται από το γεγονός ότι τα παιδιά είναι 

περίπλοκα όντα και τα συμπτώματα μπορεί να εμπίπτουν σε διάφορες διαγνωστικές κατηγορίες. Γι αυτό χρειάζεται να έχουμε πολύ καλή κατανόηση των συμπτωμάτων 

του παιδιού και ένα καλό διαγνωστικό εργαλείο. Πρώτα από όλα η καλή αξιολόγηση χρειάζεται να συγκεντρώσει δεδομένα από 

πολλαπλές πηγές, όχι μόνο από τους γονείς. Χρειάζεται οι ειδικοί να μιλήσουν με τους δασκάλους και άλλους ανθρώπους που εμπλέκονται στη ζωή του παιδιού γιατί 

αρκετές φορές τα παιδιά έχουν την ίδια συμπεριφορά τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο ή αλλά περιβάλλοντα. Μερικές φορές πάλι είναι σαν να υπάρχουν δύο 

διαφορετικά παιδιά. Πρέπει να εξετάζουν συνολικά το παιδί και όχι μόνο για τα συμπτώματα που παρουσιάζει γιατί μπορούν να διαφύγουν πράγματα της προσοχής 

τους. Τέλος χρήσιμο είναι να χρησιμοποιούν τεστ για όλη την γκάμα των συμπεριφορών. Oι ειδικοί τονίζουν ότι ένα παιδί με άγχος/ σοβαρή αγχώδη 

διαταραχή που παλεύει να τα βγάλει πέρα με το σχολείο μπορεί να έχει θέματα στη συγκέντρωση της προσοχής του ή μαθησιακές δυσκολίες. Πρέπει όμως πρώτα να 

λάβει θεραπεία για το άγχος πριν να αξιολογηθούν οι περαιτέρω δυσκολίες που παρουσιάζει. 

 

Πηγή: https://childmind.org 

 

Scroll to Top